FANDOM


חג הגאולה בחסידות חב"ד החל בי"ט בכסלו, לזכר שחרור מייסד החסידות, רבי שניאור זלמן מלאדי, מן הכלא הרוסי.

דברי תורהעריכה

  • בקרוב...

משמעות החגעריכה

בסערת הרדיפות כנגד החסידים בליטא, הלשינו מתנגדים על רש"ז מלאדי בפני השלטונות שהוא מורד במלכות, ומקבץ כספים כדי לעלות לארץ ישראל ולהשתלט שם על השלטון. כשנאסר, הובל לפטרבורג במרכבה שחורה - בה השתמשו למורדים במלכות. בהשתדלות החסידים, ולאחר 53 ימים במאסר, שוחרר לבסוף ביום י"ט בכסלו תקנ"ט (29 בנובמבר 1798). מני אז, התאריך נשמר בחסידות חב"ד כיום "חג הגאולה". האירוע נתפס כמציין את התגברותה של תנועת החסידות על ההתנגדות כנגדה. בחב"ד נהוג לציין כי אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן, שאל בחלום האם להמשיך ולהפיץ את החסידות גם לאחר ישיבתו בכלא, וענו לו מן השמים שאם התחיל, ימשיך. 53 הימים שבהם ישב בכלא מסמלים בחב"ד את 53 הפרקים שבספר "התניא", והם נקראים "ליקוטי אמרים".

את היום הזה הפך אדמו"ר הרש"ב ל"ראש השנה לחסידות", ומאז מברכים חסידי חב"ד זה את זה באותו יום בברכת "לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו". הלימוד היומי בפרקי ספרו של רבי שניאור זלמן מלאדי, התניא, נפתח ומסתיים ביום זה, וכן נערכות בו התוועדויות חגיגיות. בארץ מתקיימת התוועדות מרכזית בכפר חב"ד. במשך מספר שנים, השתתפו בהתוועדות אישי ציבור נכבדים כמו נשיאי המדינה (זלמן שז"ר, חיים הרצוג ועוד); אישי רוח כנתן אלתרמן, ואנשי ציבור אחרים.

הפיכתו של היום לראש השנה לא עברה ללא התנגדות, על רקע זה, עזב אחד מחשובי חסידי חב"ד, רבי אברהם "המלאך", את החסידות הרשמית. במסורת החסידית מסופר כי אחד מגדולי הליטאים, רבי חיים עוזר גרודזינסקי, התבטא על חג זה (בהתייחסו להלכות נר חנוכה): "אצלם (החסידים) הולך ומוסיף, ואצלנו (הליטאים) הולך ופוחת".

חסידי חב"ד נוהגים להמשיך ולחגוג במעין "אסרו חג" את כ' כסלו שכן ביום זה הגיע (לאחר השחרור) אדמו"ר הזקן בטעות, ליהודי ליטאי - מתנגד - שהתווכח עמו. בתום שלוש שעות "השתחרר" אדמור הזקן מהויכוח לאחר שגילו אותו חסידיו "כלוא" בבית המתנגד.

במעמד זה התבטא אדמו"ר הזקן: "שלוש שעות אלו שהייתי בבית המתנגד, היו לי קשות יותר מהישיבה במאסר במשך 53 ימים."

קישורים חיצונייםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית