FANDOM


את הפרק "וְאַבְרָהָם זָקֵן, בָּא בַּיָּמִים"(בראשית כד) קוראים בעדות המזרח בשבת חתן.

הסיבה: לבן ביקש לעקור את הנישואים, ובכך החתן מראה שהוא לא הצליח.

"וַתִּקַּח הַצָּעִיף, וַתִּתְכָּס"

רבקה היתכסתה בצעיף כאשר ראתה את יצחק, ומכאן מנהג ההינומה:

  • לצניעות
  • להראות שהחן לא נותן עיניו ביופי
  • צעי"ף - צריכים עמך ישראל פרנסה - לכן האישה בהדלקת נרות מתכסה בצעיף ומבקשת על בני משפחתה ועל הפרנסה.

מקורותעריכה

בואי כלה \ אסתר וסרלאוף בעלון "השבת"