FANDOM


וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ.

האומר "לך" אמור להמצא ליד האדם שהוא אומר לו (בניגוד ל"בא"). והרי ה' נמצא בארץ ישראל? כמו שנאמר "ארך אשר ה אל-היך דורש אותה..." וכן היא נקראת נחלת ה'. מדוע לא נאמר "בא"?

תשובה: על פי הגמרא במגילה כט,ב "שבכל מקום שגלו - שכינה עמהן", ה' היה עם אברהם בגלות.

ובפרשת "בא", האם ה' לא היה עם משה? הרי מקומו של ה' בוודאי לא בבית פרעה?

תשובה: הסכנה היתה בבית פרעה וה' הבטיח למשה שהוא יהיה עימו. אצל אברהם הצרה היתה בגלות (הלך לארץ "לטובתו ולהנאתו").

מקורות עריכה

הרב דוד סמסון, שבת בשבתו, לך לך, תשס"ז