FANDOM


לץ היין המה שכר וכל-שגה בו לא יחכם.    כל הפרק
מאמרים על פסוק זה

Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : שגיאה: עליכם להכליל לפחות קטגוריה אחת אם ברצונכם להשתמש ב־'addfirstcategorydate=true' או ב־'ordermethod=categoryadd'!

מתוך דף השיחה על פסוק זה

t2820 "אני יכול לשתות יין בלי הגבלה, לא יקרה לי כלום" - אם גם אתה חושב כך, קרא את הפסוק הבא:
(משלי כ1): לץ היין, המה שכר, וכל שגה בו לא יחכם

לץ היין

מקובל לפרש את הפסוק: " לץ שותה היין ". מה הקשר בין לץ לבין יין?

1. לפי הפירוש המקובל למילה לץ= אדם רע שלועג לטוב - הפסוק בא להזהיר, שמי ששותה יותר מדי יין, עלול להיות לץ ולהתחיל ללעוג לאחרים, ומי ששותה שכר, עלול להיות הומה , לדבר יותר מדי.

  • אולם, אדם שמשתכר, לא בהכרח לועג לאחרים - בדרך-כלל הוא רק מתבדח ומדבר שטויות.

2. ע"פ ר' יונה (שערי תשובה ג קעז), יש חמישה סוגים של לצים, ואחד מהם הוא המתלוצץ בדבר שפתיים על המעשים והדברים, לא שיבוז להם בליבו, אך מדרך השמחים ללא דבר, ולא כחוק השחוק; הגדרה זו מתאימה לתיאור מעשיו של מי שמשתכר: " ורוצה לומר, כי משתה היין גורם לשלושה דברים רעים. האחד, להיות האיש מתלוצץ . והשני, להיות הומה ובעל דברים... והשלישי, כל שוגה בו לא יחכם ".

3. ומלבי"ם פירש, שהלץ בפסוק אינו האיש ששותה את היין, אלא היין עצמו: היין כביכול לועג לחכמה; האלכוהול, שעולה לראשו של השותה, כביכול מבזה את כל דברי החכמה שנמצאים שם, משפיל אותם מהמעמד הרם שלהם, ומשתלט על המוח במקומם; ולכן כל שוגה בו לא יחכם .

לפי זה, ייתכן שהפסוק פונה במיוחד לאנשים שאומרים "אני יכול לשתות בלי הגבלה, לא יקרה לי כלום"; הפסוק מזהיר אותם: " לץ היין = היין יעשה מכם צחוק = היין יפיל אתכם, ישפיל אתכם וילעג למחשבות שלכם".

הומה שכר

הפועל המה מציין קול גדול כמו של מי הים, קול ששוטף ומטביע את האדם בתוכו . לפי זה, המשפט " הומה שכר " משמעו "המשקה המשכר יכבוש ויטביע אותך בתוכו" או "המשקה המשכר יגרום לך לשמוע קולות שיכבשו וישטפו את קולות הנפש שלך" - אזהרה נוספת מפני כוחם הגדול של החומרים הממכרים.

מקורות

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-06-23 15:27:35.לעמוד זה יש כתובת קצרה: t282001