FANDOM


זהו מאמר הגדרה = מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. זהו חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.


הפעלים "לז", "נלוז", "הליז" והשם "לזות" מופיעים תמיד בהקשר של עיקום והסתרה

  1. (משלי ב15): אשר ארחתיהם עקשים , ונלוזים במעגלותם- נלוז מקביל ל עיקש = עקום : הרעים הולכים בדרכים עקומות ונסתרות; וכן (משלי ד24): הסר ממך עקשות פה, ולזות שפתים הרחק ממך- לזות מקבילה לעיקשות: לזות שפתיים = שפתיים המדברות דברים עקומים בסתר.
  1. (משלי ג21): בני! אל ילזו מעיניך, נצר תשיה ומזמה- אל תתן לחכמה ולתבונה להתעקם ולהיסתר מנגד עיניך; שמור תמיד על "קשר עין" עם החכמה והתבונה; וכן (משלי ד21): אל יליזו מעיניך, שמרם בתוך לבבך.
  2. (משלי ג32): כי תועבת ה' נלוז , ואת ישרים סודו- הנלוז - העקום והנסתר, הוא הפכו של הישר - שכל מעשיו גלויים ואין לו מה להסתיר .; כך גם (משלי יד2): הולך בישרו ירא ה', ונלוז דרכיו בוזהו.
  3. (ישעיהו ל12): לכן כה אמר קדוש ישראל: יען מאסכם בדבר הזה, ותבטחו בעשק ונלוז ותשענו עליו...- נשענתם על מצרים שהיא מעצמה של עושק, עיקום ועיוות הדין, ועשיית מעשים רעים בסתר; או - נשענתם על מעשיכם הרעים, בין אדם לחברו (עושק) ובין אדם למקום (נלוז - עיקום והסתרה מעיני ה') [מלבי"ם]; או - נשענתם על תוכניתכם המדינית לכרות ברית עם מצרים, שיש בה עושק (ְדורשת מיסים רבים כדי לשלם דמי-חסות למצרים), ויש בה נלוז (עיקום הדרך, לרדת למצרים במקום לעלות לירושלים; וכן ניסיון להסתיר מעיני ה', כמו שנאמר (ישעיהו כט15): הוי המעמיקים מה' לסתר עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי ראנו ומי יודענו) [מצודות].

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-05-06 03:52:38.

תגובותעריכה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי)
יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות.
אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/kma/qjrim1/lz