FANDOM


פרשת בהר (או בהר סיני) היא פרשת השבוע התשיעית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ"ה פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ו פסוק ב.

בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת בהר ביחד עם פרשת בחוקותי.

דברי תורהעריכה

נושאים בפרשהעריכה

הפרשה מפרטת דינים והלכות כלכליים, ובהם:

הפטרהעריכה

האשכנזים והספרדים מפטירים בספר ירמיהו, פרק ל"ב פסוקים ו-כז. בהפטרה מתוארת עסקת מכירת שדה שנערכה בין ירמיהו לבין דודו חנמאל בן שלום, שסמלה את התקווה לשוב לארץ ישראל אחרי הגלות.

התימנים מפטירים בירמיהו פרק ט"ז, פסוק יט - פרק י"ז פסוק יד (לאשכנזים ולספרדים זו הפטרת פרשת בחוקותי).

קישורים חיצוניים עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית