Wikia

Judaism Wiki

פרשת בהר

57,731דפים באתר זה
שיחה0

פרשת בהר (או בהר סיני) היא פרשת השבוע התשיעית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ"ה פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ו פסוק ב.

בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת בהר ביחד עם פרשת בחוקותי.

דברי תורהעריכה

נושאים בפרשהעריכה

הפרשה מפרטת דינים והלכות כלכליים, ובהם:

הפטרהעריכה

האשכנזים והספרדים מפטירים בספר ירמיהו, פרק ל"ב פסוקים ו-כז. בהפטרה מתוארת עסקת מכירת שדה שנערכה בין ירמיהו לבין דודו חנמאל בן שלום, שסמלה את התקווה לשוב לארץ ישראל אחרי הגלות.

התימנים מפטירים בירמיהו פרק ט"ז, פסוק יט - פרק י"ז פסוק יד (לאשכנזים ולספרדים זו הפטרת פרשת בחוקותי).

קישורים חיצוניים עריכה

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית