FANDOM


פרשת ויקהל היא פרשת השבוע העשירית בספר שמות. היא מתחילה בפרק ל"ה פסוק א ומסתיימת בפרק ל"ח פסוק כ.


דברי תורה עריכה

קריאתה יחד עם פרשות אחרותעריכה

ברוב השנים שאינן שנים מעוברות, קוראים את פרשת ויקהל ביחד עם פרשת פקודי. בשנים שבהן קוראים את פרשת ויקהל לבדה, היא עשויה לחול בשבת שלפני ראש חודש אדר, ולפיכך קוראים בה את הפרשה הראשונה מארבע פרשיות - פרשת שקלים. בשנים שבהן ויקהל ופקודי מחוברות, הן עשויות לחול בשבת שאחרי פורים, ואז קוראים את הפרשה השלישית מארבע פרשיות, פרשת פרה, או בשבת שלפני ראש חודש ניסן, ואז קוראים את הפרשה הרביעית, פרשת החודש.

נושאים בפרשהעריכה

פרשה זו עוסקת בעיקרה בעניינים הנוגעים להקמת המשכן. הציווים על הקמת המשכן שפורטו בפרשות תרומה ותצוה באים לכלל ביצוע בפרשה זו ובפרשה שלאחריה - פרשת פקודי, ולמעשה צמד פרשיות אלה חוזרות למעשה, בשינויים קלים, על הנאמר בפרשות תרומה-תצווה.

בתחילת הפרשה פסקה קצרה על איסור עשיית מלאכה בשבת, ובפרט על איסור הבערת אש בשבת. אחר כך בא תיאור התרומות וחומרי הגלם השונים שנתרמו למשכן, ונושא מינוי בצלאל בן אורי, אהליאב בן אחיסמך ו"כל איש חכם לב" לעבודה במלאכות העדינות הדורשות כישרון מיוחד.

עיקר הפרשה מוקדש לתיאור בניית המשכן וכליו, בסדר זה: יריעות המשכן, קרשי המשכן, הארון, שולחן לחם הפנים, המנורה, מזבח הזהב, מזבח הנחושת, הכיור וקלעי החצר. סדר הדברים שונה מסדר הציוויים בפרשת תרומה, ופרשני המקרא הציעו הסברים שונים לעניין זה.

הפטרה עריכה

מפטירים בתיאור בניית בית המקדש בימי שלמה, בספר מלכים א פרק ז'. התימנים קוראים פסוקים יג-כב, הספרדים פסוקים יג-כו והאשכנזים פסוקים מ-נ. אם קוראים את אחת מארבע פרשיות, מפטירים בהפטרה מיוחדת לה.

קישורים חיצונייםעריכה

פרשות השבוע
חומש בראשית: בראשית | נח | לך לך | וירא | חיי שרה | תולדות | ויצא | וישלח | וישב | מקץ | ויגש | ויחי
חומש שמות: שמות | וארא | בא | בשלח | יתרו | משפטים | תרומה | תצוה | כי תשא | ויקהל | פקודי
חומש ויקרא: ויקרא | צו | שמיני | תזריע | מצורע | אחרי מות | קדושים | אמור | בהר סיני | בחוקותי
חומש במדבר: במדבר | נשא | בהעלותך | שלח | קורח | חוקת | בלק | פינחס | מטות | מסעי
חומש דברים: דברים | ואתחנן | עקב | ראה | שופטים | כי תצא | כי תבוא | ניצבים | וילך | האזינו | וזאת הברכה


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית