FANDOM


פרשת ויקרא היא פרשת השבוע הראשונה בספר ויקרא. היא מתחילה בראשית הספר, פרק א' פסוק א, ומסתיימת בפרק ה' פסוק כו.

בחלק מהשנים קוראים את פרשת ויקרא בשבת הסמוכה לפורים, ולפיכך קוראים בה גם את הפרשייה השנייה מ"ארבע פרשיות" - פרשת זכור. יש שנים שבהן קוראים אותה בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן, ואז קוראים בה את הפרשה הרביעית - פרשת החודש.

דברי תורהעריכה

  • בקרוב...

נושאים בפרשהעריכה

הפרשה עוסקת כולה בדיני הקורבנות שמקריבים במשכן ובבית המקדש. בזה אחר זה מפורטים:

  • דיני העולה, הקורבן שנשרף כולו על המזבח, מן הבקר, הצאן או העוף
  • דיני המנחה, קורבן הבא מן הצומח
  • דיני השלמים, קורבן הנאכל לכהנים ולמקריב
  • חטאת ואשם, קורבנות שמביאים לכפרה על חטאים

יש נוהגים שכשילד מגיע לגיל שבו הוא יכול להתחיל ללמוד תורה, מתחילים את הלימוד בפרשת ויקרא, שהיא פרשת הקרבנות, על פי מאמר חז"ל: "יבואו טהורים (ילדים) ויעסקו בטהורים (קרבנות)".

הפטרהעריכה

מפטירים בספר ישעיהו, מפרק מ"ג פסוק כא עד פרק מ"ד פסוק כג (התימנים מסיימים בפסוק ו), שם נוזף ישעיהו בעם על שלא הקריבו את הקורבנות. אם קוראים בשבת זו אחת מארבע פרשיות, מפטירים בהפטרה המיוחדת לה.

קישורים חיצונייםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית