FANDOM


פרשת מצורע היא פרשת השבוע החמישית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק י"ד פסוק א ומסתיימת בפרק ט"ו פסוק לג. יש הקוראים לה בלשון נקייה "פרשת טהרות".

בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת מצורע ביחד עם הפרשה שלפניה, פרשת תזריע. בשנים מעוברות היא עשויה לחול בשבת שלפני פסח, שבת הגדול.

דברי תורהעריכה

קישורים לדברי תורה באתרים אחרים:

נושאים בפרשהעריכה

הפרשה עוסקת כולה בדיני טומאה וטהרה. חלקה הראשון עוסק בדרכי ההיטהרות מן הצרעת ובקורבנות שעל המצורע להביא. בנוסף יש תיאור של צרעת הבית.

בחלק השני מתוארות טומאת הזב והזבה, טומאת קרי ודיני הנידה.

הפטרהעריכה

מפטירים בספר מלכים ב' פרק ז', בסיפור על ארבעת המצורעים בעת המצור על העיר שומרון. התימנים מתחילים בפסוק א, והספרדים והאשכנזים מתחילים בפסוק ג; לכל המנהגים מסיימים בפסוק כ, אך התימנים מוסיפים גם את הפסוק במלכים ב' י"ג, כג. אם השבת חלה בשבת הגדול מפטירים בהפטרת שבת הגדול.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית