FANDOM


פרשת משפטים היא פרשת השבוע השישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ"א פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ד פסוק יח.

בחלק מהשנים קוראים את פרשת משפטים בשבת הסמוכה לראש חודש אדר, ולפיכך קוראים בה גם את הפרשייה הראשונה מ"ארבע פרשיות" - פרשת שקלים.

דברי תורהעריכה

  • בקרוב...

נושאים בפרשהעריכה

לאחר מעמד הר סיני שהתרחש בפרשה הקודמת, עוסקת פרשת משפטים ברובה במשפט עברי, בדינים ובהלכות הנוגעים ליחסים משפטיים בין אדם לחברו. בין המשאר מפורטים בה דיני:

בהמשך הפרשה הבטחה לבני ישראל שאלוהים יסייע להם בכיבוש ארץ ישראל, ואזהרה שלא ילכו אחרי עבודת האלילים של עמי הארץ.

אחר כך מתוארת, כהמשך למעמד הר סיני, כריתת ברית בין אלוהים ועם ישראל. משה בונה מזבח ומקריב קרבנות למרגלות הר סיני יחד עם אהרן וזקני ישראל. אחר כך הוא עולה אל הר סיני כדי לקבל את לוחות הברית, ושם ישהה עד חטא העגל.

הפטרהעריכה

מפטירים בספר ירמיהו, פרק ל"ד, שם מתאר ירמיהו את דיני עבד עברי ונוזף בעם על שאינם מקיימים אותם. אם קוראים את פרשת שקלים, מפטירים בהפטרה המיוחדת של פרשת שקלים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית