FANDOM


פרשת נח היא הפרשה השנייה בספר בראשית. הפרשה עוסקת רובה ככולה בשני נושאים עיקריים: הראשון- סיפור תיבת נח. בעקבות חטאם של בני האדם על הארץ מצווה ה' את נח- הצדיק היחיד בדורו- לבנות תיבה ולהציל אותו, את משפחתו (שלושת בניו- שם, חם ויפת, ואשתו) ואת כל החיות שבעולם- כולם כולל כולם- 7 זוגות מחיות טהורות, זוג אחד מבהמה שאינה טהורה. בעת בוא המבול- גשם חזק מעין כמוהו- נכנסים נח ומשפחתו לתיבה וניצלים, במשך 40 יום ו-40 לילה. בסופו של המבול מקריב נח קורבנו לה' ובתמורה ה' מבטיח שלא יחזור שנית לעולם על המבול, ונותן לכך סימן: את הקשת. המעשה השני המסופר בפרשה עוסק בבוני מגדל בבל, שמטרתם העיקרית היתה להגיע השמימה. אלוקים סיכל תוכנית זאת בכך שבלבל את שפות הבונים שאינם הבינו זה את זה לאחר מעשה אלוקים. את סוף הפרשה חותמים המשך תולדות משפחתו של נח- עד הולדת אברהם, שם נחתמת הפרשה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית