FANDOM


פרשת נשא (או נשוא) היא פרשת השבוע השנייה בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ד' פסוק כא ומסתיימת בפרק ז' פסוק פט. פרשת נשוא היא הארוכה ביותר בתורה, ויש בה 176 פסוקים (כמספר הפסוקים בתהילים קיט, המזמור הארוך ביותר).

השבת שבה קוראים את פרשת נשא היא תמיד השבת הקרובה לחג השבועות.

דברי תורה עריכה

נושאים בפרשהעריכה

הפרשה ממשיכה בעניינים שנדונו בפרשת במדבר שלפניה, כלומר במניינים, מִפקדים ורשימות, ואולם יש בה גם כמה פרשיות הלכתיות. הפרשה היא חלק מרצף הפרשות בתחילת ספר במדבר העוסקות בהקמת מחנה ישראל ובהכנות לנסיעה מהר סיני אל ארץ ישראל.

הפטרהעריכה

ההפטרה היא בספר שופטים, פרק י"ג פסוקים ב-כה (התימנים מסיימים בפסוק כד). על רקע דיני נזירות המפורטים בפרשה, מסופר על הולדת שמשון הגיבור, שלפי ציווי של מלאך ה' היה נזיר מבטן אימו.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית