FANDOM


פרשת פקודי היא פרשת השבוע האחת-עשרה בספר שמות. היא מתחילה בפרק ל"ח פסוק כא ומסתיימת בסוף הספר, פרק מ פסוק לח.

דברי תורהעריכה

  • בקרוב...

קריאתה יחד עם פרשות אחרותעריכה

ברוב השנים שאינן שנים מעוברות, קוראים את פרשת פקודי ביחד עם הפרשה שלפניה, פרשת ויקהל. בשנים שבהן קוראים את פרשת פקודי לבדה, היא עשויה לחול בשבת הסמוכה לראש חודש אדר, ולפיכך קוראים בה את הפרשה הראשונה מארבע פרשיות - פרשת שקלים. בשנים שבהן ויקהל ופקודי מחוברות, הן עשויות לחול בשבת שאחרי פורים, ואז קוראים את הפרשה השלישית מארבע פרשיות, פרשת פרה, או בשבת שלפני ראש חודש ניסן, ואז קוראים את הפרשה הרביעית, פרשת החודש.

נושאים בפרשהעריכה

הפרשה ממשיכה בנושא הקמת המשכן. בראשיתה בא דו"ח מפורט על התרומות שהתקבלו מן העם לצורך בניית המשכן. אחר כך בא תיאור הכנת בגדי הכהונה: האפוד והחושן, המעיל, הכותנות של אהרן ובניו, המצנפת והמגבעות, המכנסיים והאבנטים, ולבסוף הציץ.

בסיום העבודה מובאים כל כלי המשכן אל משה. ה' מצווה אותו להקים את המשכן, להציב את הכלים במקומם ולמשוח אותם בשמן המשחה, וכן להלביש את אהרן ובניו בבגדי הכהונה ולמשוח גם אותם. משה מקים את המשכן ביום הראשון של חודש ניסן, בשנה השנייה ליציאת מצרים. אחרי הקמת המשכן שוכן ענן הכבוד, המסמל את נוכחותו של ה', על המשכן.

הפטרהעריכה

מפטירים בתיאור בניית בית המקדש בימי שלמה, בספר מלכים א פרק ז'. הספרדים והתימנים קוראים פסוקים מ-נ, והאשכנזים קוראים מפסוק נא עד פרק ח' פסוק כא. אם קוראים את אחת מארבע פרשיות, מפטירים בהפטרה מיוחדת לה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית