FANDOM


פרשת תרומה היא פרשת השבוע השביעית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ"ה פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ז פסוק יט.

בחלק מהשנים קוראים את פרשת תרומה בשבת הסמוכה לפורים, ולפיכך קוראים בה גם את הפרשייה השנייה מ"ארבע פרשיות" - פרשת זכור.

דברי תורהעריכה

נושאים בפרשהעריכה

הפרשה עוסקת כולה בנושא אחד: הציווי של אלוהים למשה על בניית המשכן. בתחילה מצווה ה' את משה לאסוף מבני ישראל תרומות לבניין המשכן. אחר מובאים בה בזה אחר זה הוראות מדויקות לבנייתם של המשכן וכליו, בסדר זה: ארון הברית, הכפורת, שולחן לחם הפנים, המנורה, יריעות המשכן, קרשי המשכן, האדנים, הפרוכת, מזבח הנחושת וקלעי חצר המשכן. ביחס לכל אחד מן הכלים מפורטים החומרים מהם יש לבנות את הכלי ומידות הכלי.

הפטרהעריכה

מפטירים בספר מלכים, בתיאור בית המקדש שבנה שלמה המלך: מלכים א', מפרק ה' פסוק כו עד פרק ו' פסוק יג. אם קוראים את פרשת זכור, מפטירים בהפטרה המיוחדת של פרשת זכור.

קישורים חיצונייםעריכה


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית