FANDOM


תורהעריכה

האתר של מכון ממרא הוא המדוייק ביותר וכן מכיל מגוון רחב מאוד של טקסטים. ראוי לציין גם שהוא המקור שממנו העתיקו אתרים אחרים, למשל סנונית וכן אתרנו (באדיבות ובהסכמת מכון ממרא).

כדאי להעתיק פסוקים עם ניקוד ולציין מקור עם קישור לתנ"ך המפורש אצלינו, בויקיהדות.

עושים זאת כך:

פסוק אחרון בבראשית: {{הפניה|בראשית נ|כו}}

והתוצאה:

פסוק אחרון בבראשית: בראשית נ, כו


כאשר רוצים להעתיק פסוק עם ניקוד מספר שעוד לא נימצא אצלנו, אפשר לפנות למכון ממרא.

מקורות נוספים:

תרגום לאנגלית - תרגום אונקלוס


כל התנ"ך עם טעמי המקרא. מומלץ לצפות בעמודים אלו ב"אינטרנט אקספלורר" לאחר התקנת שני הגופנים (פונטים) הבאים.


ניתן גם להפנות למאגר ספרות הקודש באתר סנונית כאשר מעוניינים להציג פרשנים על התורה, ולקבל פירוש מילוני למילים קשות.

משנהעריכה

במכון ממרא - בסנונית

תוספתאעריכה

במכון ממרא - בסנונית

תלמוד ירושלמיעריכה

במכון ממרא - בסנונית

תלמוד בבליעריכה

במכון ממרא - בסנונית

משנה תורה לרמב"םעריכה

בסנונית - מפתח אלף-ביתי במכון ממרא

מנוקד במכון ממרא - מדע, אהבה וזמנים

מאגרים נוספיםעריכה

דברי תורהעריכה

  • ארכיון דפי פרשת שבוע של אוניברסיטת בר אילן.