FANDOM


חיפוש בכל דפי ויקיהדות


חיפוש ביטויים רגולרייםעריכה

באתר הניווט בתנ"ך ניתן לחפש מילה מסוימת בכל התנ"ך בעזרת ביטויים רגולריים.

מנוע החיפוש מחזיראת כל התוצאות בדף אחד , עם הדגשות וקישורים, כך שאפשר בקלות להעתיק את התוצאות ולהדביק במאמרים.

החיפוש הוא על-פי כתיב המסורה, שהוא, בדרך-כלל, כתיב חסר. לכן, מי שיחפש (למשל) את המילה "צובה" - לא ימצא את היישוב "צובה" שנזכר בשמ"ב כג 37, כי בפסוק זה היישוב מופיע בכתיב חסר "צבה".

נעזר בביטוי הרגולרי "?" כדי למצא גם את צובה וגם את צבה:

  • חיפוש "צו?בה" ימצא גם את "צבה" וגם את "צובה" (באופן כללי: כשכותבים סימן-שאלה אחרי אות, זה אומר שהאות הזאת יכולה להופיע או לא להופיע).
  • חיפוש "שלח.*עמי" ימצא גם את "שלח עמי", גם את "שלח את עמי", וגם את "ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי" (באופן כללי: הביטוי ".*" מתאים לכל רצף עם אפס אותיות או יותר).
  • חיפוש "^א.*ל$" ימצא את כל הפסוקים שמתחילים באות א ומסתיימים באות ל (באופן כללי: הביטוי "^" מתאים לתחילת הפסוק, והביטוי "$" מתאים לסוף הפסוק).
  • חיפוש "(.)\1\1" ימצא את כל הפסוקים שכוללים 3 אותיות זהות רצופות, כמו "בבבל" או "כככבי" (באופן כללי: הביטוי "\1" מתאים לביטוי הראשון שמוקף בסוגריים).
  • חיפוש "(...*)\1\1" ימצא את כל הפסוקים שכוללים רצף כלשהו של יותר מאות אחת, 3 פעמים ברציפות. (באופן כללי: הביטוי "." מתאים לכל אות, והביטוי ".*" מתאים לרצף כלשהו שכולל 0 אותיות או יותר. לכן הביטוי ...* מתאים לרצף כלשהו שכולל 2 אותיות או יותר).

הסברים נוספים על ביטויים רגולריים ניתן למצוא כאן .

מציאת נושאעריכה

בדף הראשי של אתר הניווט בתנ"ך ניתן לחפש מילים במפתח המאמרים. המילים שאפשר לחפש הן: דמויות תנ"כיות, אזורים תנ"כיים, שורשים ביטויים ותופעות בלשון המקרא, ועוד.

יש נושאים שקשה למצוא אותם במפתח או בתנ"ך, למשל עשרת הדיברות [מיכל] . חלק מנושאים אלה ניתן למצוא בדף הכותרות .

תגובותעריכה

מאת: אראל

ניתן לחפש פסוקים עם שלוש מילים ע"י חיפוש הביטוי הבא:

^[א-ת]+ [א-ת]+ [א-ת]+$

(יש 142 פסוקים כאלה בכל התנ"ך).

באופן דומה ניתן לחפש פסוקים עם כל מספר של מילים.

_______________

מאת: ?

מציאת פסוק לפי האות הראשונה והאחרונה

מקובל, שיש לכל אדם פסוק שאומרו כל יום לאחר התפילה, הפסוק מותאם כך, לפי שמו של האומר, המילה הראשונה מתחילה באות הראשונה של שמו והמילה האחרונה מסתיימת באות האחרונה של השם. למשל, חיפוש "^א.*ל$" ימצא את כל הפסוקים שמתחילים ב-א ומסתיימים ב-ל.

כאן ניתן למצוא טבלאות שונות הקשורות לאותיות, בין השאר גם טבלה של פסוקים הנמצאים בין שתי אותיות. להכנת הטבלה השתמשתי בתוכנה Mtr, תוכנת הטקסטים התנ"כיים הטובה ביותר , תוכנה עבור דו"ס, שאפשר להוריד בחינם באתר מכון ממרא. כדי לקבל, למשל, את כל הפסוקים שמתחיל ב-א ומסתיים ב-ל, יש לכתוב במנוע החיפוש כך: "[טאב]א" + "ל." כאשר במקום שכתוב [טאב] יש ללחוץ על המקש "TAB". אצלי כשלוחצים על TAB מקבלים עיגול.

ניתן למצוא שמות בתנ"ך גם באתר זה: ראש יהודי

_______________

מאת: טרול רפאים

אני מעוניין לערוך חיפוש על כמות טקסט רצינית (ליתר דיוק על רשימת כל היישובים המופיעים בוויקיפדיה) ולמצוא האם הם מופיעים בתנ"ך (אני דווקא לא מתעניין בתוצאה הטריוואלית אלא דווקא בעניין טכני יותר, הסיכויים לכך שהערך יימצא בוויקיפדיות אחרות). האם יש אפשרות לעשות כן? אני יודע שאפשר להשתמש ב-| אבל אני מחפש תוצאה של שמות בלבד (ללא הפרטים).

_______________


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/klli/limud/xipus

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.